Kutatóink

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD.

A Kutatóműhely vezetője, egyetemi docens (NKE ÁNTK), az állam- és jogtudományok doktora, a párizsi Távközlési és Űrjogi Intézet (IDEST) Tanácsának tagja, kutatási területe a világűrjog, elektronikus hírközlés szabályozás, platformok joga.

Dr. Daczi Diána

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság űrtávközlési munkatársa, kutatási területe az űrtávközlés szabályozása.

Dr. Darvas Tamás

A Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, valamint az Arsboni Jogi Folyóirat munkatársa. Kutatási területe a világűrjog és a kereskedelem, továbbá a pénzügyi szabályozás.

Horváth Attila alezr.

A Magyar Honvédség Modernizációs Intézetének alezredese, a Debreceni Egyetem c. egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, kutatási területe a világűr védelmi célú felhasználása.

Dr. Kecskés Gábor PhD. 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, egyetemi docense. Kutatási területe: környezetvédelmi jog (űrszemét szabályozásának kérdése), nukleáris jog, nemzetközi közjog. 

Dr. Mihálka György

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának világűrjogot oktató megbízott oktatója, kutatási területe a világűrjog (égitestek ásványi kincseinek bányászata, környezetvédelem).

Dr. Nagy Boldizsár PhD.

A Central European University egyetemi docense (International Relations Department). 

Dr. Rab Árpád Szörény PhD.

NKE Információs Társadalom Kutatóintézetének vezető kutatója, egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem), kutatási területe a világűr meghódításának társadalomra gyakorolt hatásai.

Dr. Sabjanics István PhD.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának adjunktusa (Nemzetközi Közjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék)

Dr. Sipos Attila PhD.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának légi- és világűrjogot oktató tiszteletbeli tanára, címzetes egyetemi docense, a HM EI Zrt. kamarai jogtanácsosa, az állam- és jogtudományok doktora, kutatási területe a nemzetközi légijog és világűrjog.

Dr. Sulyok Gábor PhD.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, kutatási területe: nemzetközi jog, világűrjog.

Dr. Vári Péter PhD.

A Nemzeti Média- és Hírközlés Hatóság főigazgatóhelyettese, kommunikáció- és médiatudományok doktora, kutatási területe az űrtávközlés szabályozása.

 

Junior kutatói (doktorandusz) szekció

Edl András

NKE Hadtudományi Doktori Iskola, kutatási területe a világűr biztonságpolitikai vetületei, témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár

Dr. Punczman Ádám

Jogász, a Világűr Társadalomtudományi Kutatóműhely megbízott kutatója, kutatási területe a világűrjog (égitestek ásványi kincseinek kitermelése).