Bemutatkozás

A világűr felhasználása és kutatása mára az egyik legdinamikusabban fejlődő terület, melynek eredményei a mindennapjaink részévé válnak. Miközben hazánkban a világűrrel kapcsolatos természettudományi kutatások régóta magas szintűek, addig a társadalomtudományok területén a világűr felhasználásának kérdései alig tárgyaltak tudományos igénnyel.

Mindeközben kibontakozóban egy „második űrverseny”, melynek hajtóereje többek között, hogy a technológiai fejlődés hatására belátható közelségbe került a Hold ásványi kincseinek kitermelése, a katonai képességek egyre fejlettebbek, illetve az államok helyett és velük együttműködésben egyre több magánvállalat folytat űrtevékenységet.

Mindezen problémák egyre inkább sürgetik a társadalomtudományi válaszokat is mind nemzetközi, minden nemzeti szinten, különös tekintettel arra, hogy Magyarország űrképességeinek jelentős fejlesztésére készül ebben az évtizedben. Hazánk azonban jelentős elmaradásban van az európai államok többségétől a társadalomtudományi (elsősorban jog- és hadtudományi) kutatások területén.

A kutatóműhely célja megkísérelni e hazai tudományos hiátus megszüntetését azáltal, hogy:

i. az egyetemet, együttműködve más hazai egyetemekkel, bekapcsolja a nemzetközi tudományos vérkeringésbe együttműködések, közös kutatások és konferenciák által;

ii. tananyagfejlesztéssel elősegíti a jövő gyakorlati szakembereinek és kutatóinak képzését;

iii. Összefogva a hazai tudományos élet meghatározó kutatóit, szakértőit kutatja a világűr felhasználásával kapcsolatos alábbi kérdésköröket (nem kimerítő jelleggel):

 

a. A világűrjog nemzetközi szabályozása és a releváns joggyakorlat

b. A világűr katonai felhasználásának jogi kérdései;

c. Az Európai Unió űrpolitikája;

d. A világűrrel kapcsolatos nemzeti szabályozási modellek feltérképezése;

e. A műholdas kommunikáció jogi kérdései;

f. A műholdas megfigyelés (remote sensing) jogi kérdései;

g. A világűrrel kapcsolatos pálya pozíció és frekvencia szabályozás szabályozása és joggyakorlata;

h. A műholdas navigációs rendszerek jogi kérdései;

i. Szellemi alkotások joga a világűrben végzett tevékenységekkel kapcsolatban;

j. Az államok által végzett űrutaztatás és nemzetközi űrállomás jogi és szabályozási kérdései;

k. A magáncélú űrutazás és egyéb felhasználások szabályozási kérdései;

l. Az űrszemét elleni fellépés kérdései;

m. A világűrben található erőforrások felhasználásának szabályozási kérdései;

n. Export kontroll szabályozás;

o. A biztosítási jog a világűrben végzett tevékenységek vonatkozásában;

p. Az indítórakéták és világűrbe juttatás speciális jogi kérdései;

q. Vitarendezési eljárások a világűrben végzett tevékenységekkel kapcsolatban;

r. A világűr nemzetközi szervezetei;

s. A világűrrel kapcsolatos tevékenységek szociológiai aspektusai.