Kutatási projektek

Lezárt projektek

 

Az űrtevékenységek nemzeti szintű szabályozása - nemzetközi jogi alapok és az ESA tagállamok összhasonlító elemzése

Mivel az általános relativitáselmélet értelémében – a tudomány jelen állása szerint – az ember soha nem fogja elérni a fénysebességet, a világűr emberiség általi „meghódítása” örökre hiú ábránd marad, a Föld tömegvonzásában, valamint a Naprendszerben végzett emberi űrtevékenységek mégis egyre fontosabb hatással vannak a mindennapjainkra, elég csak a kommunikációra, védelmi képességekre, helymeghatározásra gondolni. Középtávon az égitestek (elsősorban a Hold) ásványi kincseinek kitermelése is realitás lehet, mellyel kapcsolatban egyes államok „helyezkedése” már most elindult. Az államok helyett e tevékenységeket egyre inkább magánpiaci szereplők látják el, melynek hatására az állam egy lépéssel hátrébb, szabályozói, felügyeleti szerepkörbe kerül. E folyamat eredményeként az általános, sok kérdést nyitva hagyó, megmerevedett nemzetközi jogi rendszer mellett megjelent az űrtevékenységek nemzeti szintű szabályozása.  

A kutatásban arra keressük a választ, hogy a mi az államok feladata, szerepe jogalkotás területén egy prosperáló, a kereskedelmi űrtevékenységet ösztönző, de az állam érdekeit szem előtt tartó nemzeti űrpiac megteremtésében. Vizsgálódásunk tárgya szűkebb értelemben a világűrtevékenység nemzeti szintű szabályozása, mely a világűrjog egyik legdinamikusabban fejlődő területe.  A nemzetközi jogi corpus mellett megjelent „nemzeti űrjog” immár a világ 35 államában képezi a jogrend részét. Az Európai Űrügynökség (a továbbiakban: ESA) 22 tagállamából 17 rendelkezik immár a joghatósága alá tartozó űrtevékenységek vonatkozásában speciális joganyaggal.

A kutatás eredményeként megjelenő tanulmány célja bemutatni a nemzeti űrjoggal kapcsolatos nemzetközi jogi környezetet, valamint a fent említett 17 ESA tagállam gyakorlata alapján azonosítani a hazánk szempontjából legjobb gyakorlatokat. Amellett érvelek, hogy a magyar joghatóság alá tartozó kereskedelmi űrtevékenységek nemzeti szintű szabályrendszerének (engedélyezés, felügyelet, regisztráció) kidolgozása mellett nem csupán nemzetközi jogi, de számos egyéb érv is szól.

 

Folyamatban lévő projektek

 

Világűrjog című tankönyv írása

Magyarországon jelenleg rendkívül szerény számú jogtudományi publikáció érhető el világűrjog tekintetében, legalábbis ami a modern kor eredményeit illeti. Világűrjog témájú tankönyv pedig eddig nem készült magyar nyelven, az egyetlen monográfiát Gál Gyula jegyzi (1964). Éppen ezért a célunk egy olyan átfogó, a modern űrkorszak minden releváns kérdését bemutató tankönyv írása, mely közérthető, de mégis tudományos igényű. A tankönyv kézirata leadásra került 2021. decemberében, várhatóan 2022 első negyedévében jelenik meg (23 szerzői ív, 15. fejezet). Szerkesztők: Bartóki-Gönczy Balázs - Sulyok Gábor 

A mű a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, az Űrügyi együttműködés és gazdaságelemzői kutatás a magyarországi épülő űripari ökoszisztéma fejlesztéséért című projekt keretében valósult meg.

Projekt száma: KKM/48501/2020 Adm.

Nemzetközi űrjogi konferencia szervezése

Mint az Európai Űrjogi Központ (ECSL) magyarországi kapcsolattartója, az NKE 2022 őszén nemzetközi űrjogi konferenciát szervez több külföldi és hazai partner bevonásával. A konferencia mellett hangsúlyt helyezünk a hallgatók bevonására, illetve az intézményközi kapcsolatok elmélyítésére.