Az önvédelem joga a világűrben

A fokozódó újabb űrverseny következményeként a világűr is potenciális hadszíntérré válhat, mely számos jogkérdést vet fel. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az ENSZ Alapokmány által elismert egyéni és kollektív önvédelem joga miképpen érvényesülhet a világűrben. E kérdést járja körbe rendkívüli precizitással kutatónk, Prof. Dr. Sulyok Gábor most megjelent tanulmányában. 

A tanulmány erre a linkre kattintva érhető el. 

Bibliográfiai adatok: Sulyok Gábor: Világűr és önvédelem. In: Kajtár Gábor – Sonnevend Pál (szerk.): A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században: Tanulmányok Valki László tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 451–467.


Címkék: Kutatóink