Magyar elnököt választott az EUTELSAT IGO Tanácsadó Testülete

Az EUTELSAT-ot, mint kormányközi szervezetet a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete [Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications – CEPT] 17 tagja alapította 1977-ben. Az EUTELSAT fő célja az európai távközlési műholdas rendszerek űrszegmensének megtervezése, fejlesztése, építése, létrehozása, működtetése és karbantartása volt. Magyarország 1993. október 21-én csatlakozott a Szervezethez, a képviseletet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014 óta látja el.

 

A műholdas szektor liberalizációjával 2001-ben megtörtént a szervezet privatizációja: az EUTELSAT eszközei, kötelezettségei és operatív tevékenységei átkerültek az Eutelsat S.A. néven létrehozott gazdasági társaságra. A fennmaradó EUTELSAT kormányközi szervezet szerkezete, szerepe és tevékenysége átalakult. Az EUTELSAT IGO fő célja annak biztosítása és felügyelete, hogy az Eutelsat S.A. betartsa az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeit, a műholdas rendszer egész Európára kiterjedő lefedettségét, a megkülönböztetésmentességet és a tisztességes versenyt (az Alapelvek); és e célokra felhasználhatja az EUTELSAT IGO-hoz rendelt rádiófrekvenciákat. Ennek eredményeként az EUTELSAT IGO tagállamai száma több mint kétszeresére nőtt (jelenleg 48 tagállam), míg az Eutelsat S.A. műholdas flottája a világ népességének körülbelül kétharmadát tudja lefedni.

 

A szervezet legfőbb szerve a tagállamokból álló közgyűlés. A szervezet képviselője az ügyvezető titkár, akit a közgyűlés 4 évre választ meg. A közgyűlés hozta létre az eredetileg 8 fős Tanácsadó Testületet, amely a közgyűlés által megválasztott tagállamok képviselőiből áll, feladata az ügyvezető titkár munkájának támogatása, megkeresésére véleményt formál, illetve a Közgyűlés döntése alapján egyes kérdésekben javaslatot fogalmaz meg.

 

A 2021 márciusában megtartott 42. Közgyűlés új Tanácsadó Testületet választott: eddig 9 fővel működő testület létszáma 7 főre csökkent, az azeri, a francia, a lengyel, a magyar, az olasz, a török tag mellett bolgár tag is segíti a szervezet és az ügyvezető titkár munkáját a következő közgyűlésig. A Tanácsadó Testület az elnökét a közgyűlés utáni első ülésén a tagjai közül maga választja.

 

A Tanácsadó Testület 2021. május 11-én virtuálisan megtartott első ülésén a tagok az NMHH munkatársát, dr. Daczi Diánát választották meg, aki immáron második alkalommal kapott bizalmat. A szervezetben 2016 óta képviseli Magyarországot, 2017-től a Tanácsadó Testület tagja, 2020-től a testület elnöke.

 

Az első ülésen sor került még a következő közgyűlésig terjedő időszakra a testület munkaprogramjának meghatározására.

 Címkék: Kutatóink